Politica de calitate si securitate a informatiei

Politica referitoare la calitate

Calitate in ceea ce facem – Dorim sa fim mai buni in fiecare zi prin cresterea continuua a calitatii.

Obiective

Obiectivele noastre referitoare la calitate sunt urmatoarele:

 • Cresterea gradului de satisfactie si mentinerea increderii clientilor nostrii prin concentrarea asupra cerintelor acestora.
 • Asigurarea resurselor umane, materiale si de infrastructura necesare imbunatatirii continue a eficacitatii sistemului de management al calitatii, imbunatatirea mediului de lucru asa incat sa se realizeze conformitatea cu cerintele produsului.
 • Asigurarea dezvoltarii si profitabilitatii organizatiei pe termen lung.

Conducerea SC Softescu SRL precum și întregul personal al companiei se angajează sa păstreze securitatea informațiilor proprii, dar și a celor cu care intră în contact.

Politica de securitate

Protecția activelor companiei este vitală pentru succesul afacerii noastre. În acest scop, am stabilit un sistem de management al securității informației care gestionează toate procesele necesare pentru a identifica informațiile care necesită protecție și modul în care acestea pot fi protejate. Deoarece nevoile afacerii noastre se schimbă, recunoaștem că sistemul nostru de management trebuie să fie adaptat și îmbunătățit continuu pentru a satisface nevoile organizației. În acest sens, ne stabilim mereu obiective noi și ne revizuim periodic procesele.

Obiective

Politica organizației noastre este concepută pentru a asigura că:

 • Informația este accesibilă doar persoanelor autorizate din interiorul sau din exteriorul companiei.
 • Este menținută confidenţialitatea informaţiilor.
 • Este menținută integritatea informațiilor pe parcursul întregului proces.
 • Sunt stabilite, menținute și testate planuri de continuitate a afacerii.
 • Tot personalul este instruit privitor la securitatea informațiilor și este informat asupra obligativității conformării la politica de securitate.
 • Toate breșele și punctele slabe ale securității informațiilor sunt raportate și investigate.
 • Există proceduri pentru a sprijini politica, inclusiv măsurile de control antivirus, parole, și planuri de continuitate.
 • Vor fi îndeplinite cerințele de afaceri pentru disponibilitatea informațiilor și sistemelor de prelucrare a informațiilor.
 • Managerul de securitate a informației este responsabil pentru menținerea politicii, sprijinirea și consilierea în timpul punerii sale în aplicare.
 • Toți managerii sunt direct responsabili pentru punerea în aplicare a politicii și asigurarea conformării personalului din subordine.

Această politică a fost aprobată de către conducerea societății și va fi revizuită anual de către grupul de lucru pentru securitatea informației.